Thissinghus

Thissinghus

Thissinghus købmandshandelVed Tissing Huse vidner bebyggelsen om den vækst, som prægede slutningen af 1800-tallet. Her blev købmandsgården, som var startet omkring 1858, kernen i et helt bysamfund med læge, farver, murer, snedker, brødudsalg og senere vognmand og metalstøberi.

Tissing Huse var et sted med muligheder, og det kunne de unge få øje på. Folketællingerne fra dengang afslører, at mange af beboerne ikke var over 35 år.


Bebyggelsen i Tissing Huse samler sig omkring vejforløbet, og den domineres af grovvarehandelens store silo, der ligger ud til Glomstrup Vig. Bygningskomplekset rummer desuden den gamle købmandsgård, som er delvis bygget ind i anlægget. Tømmerhandlen, lige over for grovvarehandlen, er det andet store bygningsvolumen. Den lille havn, som nu bruges af lystsejlere og fritidsfi skere, hørte til købmandsgården. Så sent som i 1930’erne havde købmandsgården og tømmerhandlen i fællesskab en paketbåd.


Dette tidligere knudepunkt for udskibning af varer er i det ydre ikke voldsomt forandret, men skibene er udskiftet med lastbiler. Nu er det siloerne, der er vigtige. Området er blevet et yndet udfl ugtsmål på grund af de store naturværdier.


Tissing Huse er præget af de store bygninger og det store landskab ud til Glomstrup Vig. Tissing Huse vidner også om en anden epoke – landvindingernes tid. Dæmningen blev bygget i 1872-74. Næsten fuldført brød den totalt sammen, og man måtte begynde forfra. I 1880’erne blev dæmningen alvorligt skadet, og den genopførtes efter stormfl oden 1895. Omkring 1932 blev tørlægningen af vigen erklæret for urentabel. I lange perioder blev vigen brugt til åleopdræt, men i 1942 blev den atter tørlagt, og nu blev der dyrket hvede og hør på de nye marker.


Ved Thissinghus er der en nyrenoveret anløbsplads til brug for lystsejlere. Tidligere var der en landingsplads for pramme og coastere, som havde gødning, tømmer og korn med ind. Idag bliver den kun brugt som lystbådehavn.


I Thissingvig udkæmpedes der i forrige århundrede et kæmpe søslag mellem fiskerne fra V.Assels og Thyholm om retten til at fiske med pulsvod i Søndervig. Det gav efter sigende mere genlyd end parterne brød sig om . Thissinghus Købmandsgård har eksisteret i mange år, der har gennem årene været både fiskehandel, kolonialbutik, tømmerhandel, savværk, gødningsfabrik og

foderstofforetning. Idag drives der foderstofforetning med produktion.Kilder: Morsø Kulturmiljøatlas    mors.dk