Sydmorsskolen

Skolens historie


I 1889 blev den ældste del af den nuværende skole opført. Bygningen var delt op i skolestue og bolig til skolelederen. På dette tidspunkt var der også skole i  Sillerslev og i Vester Assels. I 1900 blev der opført en forskole.

I 1958 blev de to andre skoler i området nedlagt, og der blev bygget centralskole i Ø. Assels i sammenhæng med den oprindelige skole. I 1970 var skolen en af øens største landsbyskoler med 163 elever og 8 lærere.

I 1980 blev den tidligere skolelederbolig bygget om og indrettet til børnehaveklasse.

Efter skolestrukturændringerne i 1991 blev Ø. Assels Skole omdøbt til Sydmorsskolen.

I 1992 blev der etableret skolefritidsordning på skolen og i 1996 kom børnehaven til. Dette bevirkede, at der kort tid derefter blev lavet en tilbygning til den oprindelige skolebygning.

I 2003-04 blev skolen gennemgribende renoveret, og den gamle aula blev udvidet og indrettet til bibliotek.


Sydmorsskolen blev nedlagt den 1. august 2007. Afstanden til de tre nærmeste skoler er:

Ørding friskole 6 km - Vejerslev Skole 6 km - og Hvidbjerg Skole 10 km.


Allerede inden skolen var lukket og forladt af de sidste elever, påbegyndtes et græsrodsarbejde for at finde alternative muligheder for bygningernes anvendelse. Efter 21 måneder bar dette arbejde frugt, idet ”Støtteforeningen Morsø Feriehjem for Alvorligt syge børn og deres familie” blev etableret ved en stiftende generalforsamling den 10. januar 2009.

Det lykkedes ikke at få etableret et feriehjem for kræftramte og hjertesyge børn og skolen blev derfor solgt til Niels Eiler Bak i 2013

Ø. Assels skole

1915