Sillerslev

Sillerslev

Sillerslev havn er beliggende på Mors sydøstlige kyst. Den er en levende havn med et meget aktivt miljø. Der er både fiskerihavn, lystbådehavn, bådebyggeri med bedding, cafeteria, klubhus og shelter til primitiv overnatning samt øens bedste badestrand. For foden af skrænten i den vestlige side af havnen ligger den tidligere købmandsbutik.


 

Indtil i 1960’erne trak de lokale fiskere deres både op på stranden, men efter en vedholdende indsats fra de lokale fiskeres side, påbegyndte man i slutningen af 1950’erne byggeriet af det, der i dag er Sillerslev havn. Det flade areal ved havnen er kunstigt anlagt i forbindelse med byggeriet.


Fiskerbådene og det, der har relation til fiskeriet, er koncentreret i den vestlige del af havnen.


Den østlige del af havnen er forbeholdt lystsejlerne og i denne del af havnen findes også cafeteriet og klubhuset, som begge rummer toilet- og badefaciliteter til lystsejlerne. Cafeteriets åbningstider fremgår af oplysningerne under ”Erhverv”. Der er i lystbådeafdelingen plads til 60-70 lystbåde.


Øst for klubhuset finder men en shelter, som kan benyttes til overnatning, hvad enten man cykler eller roer øen rundt.


Imellem de to moler ligger bådebyggeriet med slæbested og bedding, hvor reparationer kan udføres.


Umiddelbart vest for havnen finder man øens bedste badestrand. Den er godkendt med Det Blå Flag. Stranden er børnevenlig, idet vanddybden kun stiger langsomt, når man bevæger sig væk fra kysten. Af samme årsag er stranden forsynet med en god badebro. Bænke og borde er opsat til fri afbenyttelse. Stranden byder på gode muligheder for surfere. Der er lige ved stranden adgang til en toiletbygning med bruser. Redningsudstyr er opsat på selve stranden.

 Naturen ved Sillerslev

Når man ad Sallingsund sejler op i fjorden  har man et stykke tid en lang lige og lidt ensformig kyststrækning om styrbord. Det er Ljørslev og Ørding sogne på Mors-siden. (Det kan være svært at huske, at netop her er samme tur ad landevejen særdeles afvekslende med smuk udsigt over sundet). Lige inden farvandet vider sig ud og går over i den åbne Kaas Bredning, bliver udsigten til land mere interessant. Her møder man først Sillerslev Øre, der strækker sig ud mod Salling, og hvor bunden falder stejlt, så både kan gå meget tæt på land. Når dette punkt er passeret og kursen er ændret til sydvest ser man snart efter et langt hvidt hus - den tidligere Færgegård, og efter endnu en tid ses Sillerslev Havn forude. Det er det eneste store fiskerleje på Mors, og den eneste havn anlagt specielt som fiskerihavn.


Området omkring Sillerslev er et jævnt bølget og et ikke særlig højt liggende landskab. Jordene er næsten overalt lerede og gode. Nordøst for Sillerslev ligger det nu afvandede Ørding-Sillerslev kær, der i stenalderen var en fjordarm i Limfjorden. Det jævnt bakkede landskab danner en langstrakt højderygs formation fra vest mod øst.

Fra højderyggen er der et forholdsvis brat fald til Ørding og Sillerslev kær mod nord, hvorimod faldet til kysten i syd er mere langstrakt og jævnt dalende.

Mod øst afsluttes højderyggen med et moderat fald.


I denne landsskabsformation ligger landsbyen Sillerslev på højderyggens nordlige side, hvor den er i læ. Landsbyen har endvidere tydeligvis orienteret sig mod kærets engarealer, hvilket er betinget af dyrkningsformen.


Ved Sillerslevøre mod øst er terrænet fladt. Området er præget af en større og ældre sommerhuskoloni. Området er trærigt og rummer mange sommerhuse.

Udover de koncentrerede bebyggelser ligger der flere større gårde på de frugtbare jorder i området.


                                                                                                     Kilde : Morsø Kulturmiljøatlas