N C Rasmussen

N. C. RASMUSSEN

N. C. Rasmussen og hustru 1918

N. C. Rasmussen

var købmand,  Ridder af Dannebrog og æresborger i Ø.& V. Assels,


Det var dog ikke kun købmandsgerningen som gav Rasmussen titlen som æresborger.

Han blev født på Fyn i 1857, men havde sit barndomshjem på Koldingegnen. Senere kom han til Øster Assels, hvor han nåede at bo i 78 år.


Udover sit hverv som købmand var N.C. Rasmussen en overordentlig aktiv medborger på Mors. Han stiftede Venstreforeningen i Øster Assels, var med til at oprette skytteforening, mejeri, husflidsforening, vandværk, sygeplejeforening, forsamlingshus, elektricitetsværk, kloakselskab og kolonihaveforening, var formand og kasserer i sognerådet, formand i Fattigudvalget og Hjælpekassen, var med til at få telefonen til Øster Assels, åbnede den første bilrute på Mors, stiftede Landsforeningen af Brevsamlere og sad i Morsø Folkeblads styrelse i over 50 år.


Som 70-årig blev han Morsø Banks filialbestyrer i Øster Assels.

Den 21. marts 1913, i anledning af sin kones fødselsdag, skænkede N.C. Rasmussen et anlæg med legeplads til Øster Assels.


N.C. Rasmussen og hans kone blev henholdsvis 101 og 98 år gamle, hvilket også betød, at de var det første par i Danmark, som kunne fejre 75-års bryllupsdag og dermed stålbryllup. Det var i 1955. På sin 100-års fødselsdag udtalte N.C. Rasmussen ”jeg har det godt, render endnu 4-5 kilometer hver dag”. Da han kort efter nemlig 25/12 1958 mistede sin kone, gik der dog kun lige over en måned, før N.C. Rasmussen selv gik bort den 1/2 1959.


N.C. Rasmussen og hustruen Petra i drivhuset 1936