Blidstrup Ungdomsskole

Blidstrup Ungdomsskole


Helt tilbage til 1500-tallet kan man finde navnet Blidstrup nævnt og man ved at der tidligt har ligget en herregård på stedet. Den har skiftet udseende og ejere mange gange.

I midten af 1800-tallet tilhørte hovedgården Blidstrup Christian Riis. Hans datter, Anne Jensine blev gift to gange med to brødre, nemlig sønnerne fra nabogården Movtrup. Poul Knudsen var den, som var gift sidst med Anne Jensine. Han kom til at eje flere godser i Thy og Nordjylland, han blev landstingsmand, og han blev pengeudlåner. Datiden kaldte ham “Kongen af Mors”. Det var i hans tid, Blidstrup fik sit nuværende udseende. Der kom tårn og spir over hovedindgangen, og avlsbygningerne fik kamtakker på gavlene.


Blidstrup hovedgård var herregård frem til 1923, hvor 430 tønder land af Blistrups jord blev udstykket i 23 lodder på 11-21 tønder land. Jorden blev overtaget uden købesum, men i stedet skulle der betales afgift til Staten hvert år. Husmandsstederne ligger der stadig i lige rækker ud til vejen.


I 1962 blev bygningerne købt af en gruppe mennesker med tilknytning til kirkelivet på Mors. Gården blev istandsat, så man kunne starte Blidstrup Ungdomsskole den 3. maj 1962.


Siden er skolen blevet udbygget med sovebygninger, undervisningslokaler, hal, stald, ridehal og værksteder.