Øster Assels

Øster Assels historie

                                   Øster Assels ca. 1933Øster Assels er en gammel landsby oprindeligt bestående af gårde og huse samlet omkring kirken. Mod syd ligger de frugtbare kornmarker, der fra gammel tid blev regnet for Sønderherreds bedste kornmarker.

I 1801 boede der 176 personer i Øster Assels fordelt på 46 husstande.

Eneste fag udover jordbrug, præst og degn var møller.

Som andre steder voksede befolkningen i løbet af 1800-tallet stærkt til 407 personer og 89 husstande i 1850 og 573 personer i 111 husstande i 1890. Med befolkningstilvæksten og næringsfriheden, der trådte i kraft i 1862, fulgte en række nye erhverv og institutioner – og Øster Assels blev en helt lille »købstad«.

Forsamlingshus, missionshus, posthus, købmand, brugsforening, bager, slagter, vognmand, smed og fotograf, bog- og papirhandel, trikotagehandel osv. Ved kærets nordende – uden for byen – lå »arbejdsanstalten« dvs. fattiggården og senere også mejeriet.

 
I dag er Øster Assels stadig et samlingssted for mange af områdets aktiviteter. Der er kirke, to dagligvarebutikker, håndværksvirksomheder samt seniorboliger. I aktivitetshuset Borgerhuset er der bl.a. billard, motionscenter og petanquebaner

På byens gamle legeplads er der en rulleskøjtebane og bålplads. Fra legepladsen går en sti ned gennem Øster Assels Kær.


Øster Assels 2008