Øster Assels Alderdomshjem

Øster Assels Alderdomshjem


                       Ø. Assels Alderdomshjem

                                blev bygget i 1909–10


  I den ene ende af bygningen var der dengang sognerådsstue.

  I midten var der 6 – 8 stuer til alderdomshjemmet,       

  og i den anden ende en lejlighed til bestyrerinden.


Ombygningen i 1974 – 76  skete i to etaper.


    1. etape: Der blev lavet fællesrum og bygget 4 beskyttede boliger.

    2. etape: Der blev bygget yderligere 4 beskyttede boliger.

                  Efter ombygningen fik den navnet Solparken.

 

1985 – 86   blev der bygget 8 nye ældreboliger med tilknytning til 

                    plejehjemmet Solparken.

 

2001           blev plejehjemmet lukket og stedet blev til dagcenter for 

                    hele omegnen.


2007-08      blev der bygget 4 Seniorboliger af boligselskabet Domea.

                    Boligerne ligger i tilknytning til Solparken.


2011            Dagcenteret blev omdannet til aktivitetscenter uden 

                    bemanding


2013            Nedrivningen af Solparken startede den 17. juni 2013.