Der var engang


”Der var engang…” sådan begynder mange eventyr                               Bybillede fra Hesterøroddevej. Til højre i billedet ses et skilt med Rønbjerg Is.

                               Det var Ninna og Jens Chr. (Cigar),der havde en lille butik. Næst efter "Telefoncentralen",

                               tømrermestrene Andreas Mogensen og Aksel Odgaard. Til venstre elektriker SøgaardI de gode gamle dage var der gang i den i Ø. Assels ligesom i mange andre gode små landsbyer.

De 5 store Lundgårde havde mange unge piger og drenge, der hver aften mødtes på hjørnet ved Bager Dalsgaard og ved Skomageren.

I forsamlingshuset var der bal én gang om måneden. Hver anden måned andespil med levende ænder.

To gange juletræsfest hver jul, gymnastikopvisning og mange store fester er blevet holdt i forsamlingshuset igennem årerne. Samt den årlige dilettantstykke med mange lokale amatører.

I missionshuset blev der også holdt juletræ og mange møder.

Der var rigtig mange arbejdsplader i byen og på landet dengang, og de, som arbejdede rundt omkring, boede jo også i byen. 

I dag i 2021 er mange ting væk. Der er de sidste år forsvundet ca. 40 huse bare i Øster Assels by, men heldigvis er der da stadig nogle som flyttet til byen.

Engang for længe siden var der liv og glade dag i de små landsbyer. Jeg ville gerne vide mere om alt dette - Ja, få et lille kig tilbage til det, der var engang og tænkte at to lokale folk, født og opvokset i byen, måtte være eksperter. Derfor spurgte jeg Vera Sørensen, der har boet i byen i hele sit 85 årige liv og Bjarne B. Johansen, der fylder 92 år til august.

Rigtig mange forretninger og erhvervsdrivende har haft deres virke - Se bare på følgende som de to har remset op. 


Mejeri.
Mejeribestyrer Åge Jakobsen.
Mejerister fra byen var Aksel Have, Johs Klausen,  Frimodt Sloth,  Møller Vangsgaard, Johs Jensen og Kresten Kristesen.


Øster Assels Skole. 
Blandt lærerne huskes: Fru Serup,  Thorvald Pedersen, Grethe & Aksel Gadegaard, Johanness Schjødt og Tovborg.


Alderdomshjem.
Bestyreren var Helga Klausen. Ansat var blandt andet Anne-Jette Sloth og Susanne Pedersen.

De gamle bygninger blev raget ned 2013.


Idrætsanlæg.
Bestyrer var Frits Meyer og senere Ebba & Henry Meyer.


Cykelreparation 
Cykelbørsen Senius:  Kresten Senius og Viggo Mortensen og senere Harald Senius. 

Jørgen Pedersen på N. C Rasmussensvej. Johs Munk.


Foto og bogsalg.

Anna og Mette Pedersen 


Hønseriejer.

Ejner Stagstrup.


Posthus.

Postmester Alfred Iversen.

Postbudene var Jørgen Pedersen. (Poulsen Bliktud) Senius, Markus, Kaj Post, Peter Sørensen

og Henry Meyer.


Slagtermestre.
Slagter Krämer i 3 generationer.
Hermans far startede, derefter Herman og senere overtog Ib. De havde også butik som Erna passede. 


Slagteriudsalg.

På Mælkevejen ved Mitte Søndergaard. 


Hjemmeslagteri.

Henrik Noppenau sammen med Kristian Bønning.


Autoværksted. 

Erik Vilsgaard solgte sit værksted med bolig på Mælkevejen til P. Sørensen.

Så var der Varnys Auto, der i dag hedder Johnnys Auto                                                                                                                             

Dyrlæger

Mogens Mønsted og Aksel Bay.


Bager. 

Kristian Dissing. (Butikken er der endnu i 2021) samt Karl Dalsgaard (dette bageri lå på hjørnet af Stadionvej/Asselsvej


Brugsen.
Uddelere gennem årene: Peter Nielsen, Poul Nielsen, Kurt Jensen, Tommy Krog og Ivan Larsen. I dag Lisbeth B. Pedersen 


Herrefrisør.                                                                                                                                      

Lars Jespersen, Karl Tidemann og Vi-ka.  Han sad til leje ved Helga og Frits Meyer.


Damefrisør.                                                                                                                                              

Gudrun Kristensen, Ingeborg Svendsen og Katrine Jantzen. 


Smede.                                                                                                                                                               Kristian Storegaard. Senere Hans Jørgen Storegaard.
Der nævnes også Johnsen i kæret og smed Bunnerup som solgte til Viggo Josefsen samt Jens ”Søndersmed”, som boede ude lige efter skolen. Desuden var der Smed Ellebæk: Han opfandt roe-optageren.


Rutebiler.                                                                                                                                                              Der var to i byen hhv. Laurits Ginnerup, Hans og Ivan. De solgte til P.C. Poulsen der senere gav forretningen videre til sønnen Benny Poulsen og derefter Preben Poulsen.
Den anden busejer var Kristian Krog og senere sønnen Harald. 


Strømpehuset.                                                                                                                                 

Startede i 1932 med Agnes Jantzen og sluttede med hendes søn Jens 2006. I dag sælges der stadig strømper mm. Og der er mange gode udstillinger i Galleriet. Lejligheden er lejet ud og derud over er 4 værelser med Bed and Breakfast, som bliver flittigt brugt.


Lillebiler/ taxi.

Magnus Sørensen, Søren Ringsborg, Harald Kristensen »Senius«, 

Gudrun Bjerregård kom til at køre taxi for Søren Bjerregaard, da sønnen Bjarne kom med i vognmandsfirmaet. Efter Harald »Senius« overtog Poul Svenningsen og senere Leif Andersen - Det der i dag hedder Morsø Turisttrafik.                                                                                                                          


Maskinstation.

Magnus Sørensen.


Vognmænd.                                                                                                                                          

Søren Bjerregaard. Derefter Bjarne og i dag er det Herluf som har firmaet.

Aksel Riis som solgte til Sigurd Nielsen og senere sønnen Knud Erik Nielsen. På heden var der Børge Larsen 


Tærskeværket

Jens Peter Gor, Anker Pedersen og Godtfred Pedersen havde et kørende tærskeværk, som man kunne leje.


Læge.                                                                                                                                         

Alles læge i byen var Østergård Madsen. Derefter Jørgen Steiner. Ulf Exner.


Købmand.                                                                                                                                                          

N. C Rasmussen.  J. K. Jantzen og derefter Anna & Frode Jantzen. I dag Grace og Niels Dige.


Korn og foderstof.                                                                                                                                        Brugsen. J. K. Jantzen derefter Henning Pedersen indtil det lukkede.


Mælke forhandler / udbringer.                                                                                                            

Cecilie Bisgaard. Derefter Ejner Nielsen kendt som Ejner mælkemand. De bragte det til døren.


Tømrermestre.                                                                                                                            

Peter Johansen, Andreas Mogensen, Aksel Odgaard, Erik Christensen, Ove Christensen og Allan Nielsen.


Murermestre.                                                                                                                                                      Murer Pedersen (Også kendt under ”Silkemureren”) Murermester Johannes Vestergaard og senere kom sønnerne Henry og Aksel med i det. Murermester Gunnar Mogensen.                 


Elektrikere                                                                                                                                                  

Viggo Søgaard.  Åge Svendsen.


Træskomand.

Kaj Post lavede træsko 


Sognefoged.                                                                                                                              

Alberti Jensen. Åge Storgaard.


Møller.                                                                                                                                           

Der var flere; En hed Staghøj Mølle og var på Staghøjmøllevej.  Der var Sønder Mølle på hjørnet ud til Sandholmen og Møller Vangsgårds Mølle på Møllebjerget.


Mølle ved elværket. 

Elværket lå på hjørnet af N. C. Rasmussens vej  og Hesterøroddevej                                                                  Bestyrelsen bestod af Andreas Mogensen. Johannes Jensen og Urmager Sørensen.


Køreskole                                                                                                                                                             Svend Poulsen kørte rutebil til Thisted, inden han blev kørelærer


Gartneri.                                                                                                                                           

I 1905 startede Gartner Martin Pinnerup. Senere overtog brødrene Vagn, Viktor og Richard Pinnerup gartneriet  


Sadelmager.                                                                                                                                    

Jens Nørskov. Mest møbler. Frederiksen mest til hestesadler.                                     


Graver ved Ø Assels. Kirke.                                                                                                                

Brun, Kr. Hangaard,  Ejner Kristensen (Maler), Henry Mark, Evald Kristense,  Knud Erik Olsen. I dag Flemming Futtrup.


Bank filialer.                                                                                                                                                

Morsø Bank: Carl Overgaard fra Sillerslev. Jens Mark.                                                                                

Assels Sparekasse: Peter Tovborg. Markus Vilsgaard 


Malermestre.                                                                                                                                            

Søren L Bunk, A. Kristian Poulsen, Fiks og Færdig og Bjarne B. Johansen.


Møbelsnedkere.                                                                                                                       

Thuka Møbler, Jens Sørensen og Fixo træ


Hjemmesygeplejerske.

Tove Odgaard og Anna Poulsen (Georg Poulsen kone)


Håndkøbsudsalg.

Julie Søndergaard. Boede i pinsehuset. 


Rullekone                                                                                                                                     

Ellen Engmark og der var også en på Asselsvej.


Karetmager.                                                                                                                           

Mads Engmark.


Skræddermester.                                                                                                                                 

P. C Johansen, Kirkestrædet.


Telefon Central.                                                                                                                                         

Helga Meyers forældre startede og senere blev det Helga og Frits, som stod for den.


Skomager.                                                                                                                                         

Jens Peter Pedersen. Datteren Valborg blev gift med Lars Nielsen (Lange Lars)


Urmager.

Sørensen. Butikken lå på Asselsvej over for Dige


Cigar/Slikbutik. 

Ninna & Jens Kristian »Cigar«.

Hos »Cykelbørsen« solgte man også slik/is hos Elna og Viggo Mortensen. Da Sigrid og Harald »Senius overtog »Cykelbørsen« blev der lavet mødested for de unge i udstillingslokalet. Elna og Viggo flyttede ned i Aksels Riis´ værksted (Johnnys Auto) og tog knallert/ cykelværkstedet med.

Kirsten og Helmuth Tideman havde en kort periode iskiosk på Hesteøroddevej.                                                                                                                       

Jordemoder                                                                                                                            

Fru Pedersen


Manufakturhandler?

Er blevet fortalt der skulle være en, men hukommelsen kunne ikke helt genkalde det.


Radioforhandler/reparatør?   

Der har været en »radiomand« et sted på Mælkevejen. Han var ansat ved Sixhøj i Centrum


Alt dette der var engang, og meget ses der ingen spor af i dag i 2021 - Og dog…
Vi har heldigvis to gode dagligvarebutikker i vores bette by; Dagli´ brugsen og købmand Dige. Måske den eneste by i Danmark i den størrelse med sådan to unikke butikker. Det er ikke kun de lokale, men også folk fra oplandet og andetsteds der handler i Ø. Assels.

Derud over er der en stor bilforhandler Nissan samt Johnnys auto, Sydmors Smedje og den landskendte hingstestation ”Katrinelund”.
Ø. Assels har også forsamlingshuset, hvor der stadig holdes fest og fejres mærkedage og i Borgerhuset sker der ugentligt rigtig mange ting -Vi nævner i flæng strikkeklub, læseklub, billard, menighedsrådsmøder, petanque og fitness.

Sidst men ikke mindst skal vi også nævne ”Strømpehuset”, der næsten er blevet et symbol for Øster Assels.


Mange historie og fortællinger rummes i vores lille landsby. Jeg håber, at dette lille skriv vækker glæde og minder hos mange rundt omkring.  


Kirsten Mogensen.
Assels Sparekasse                                        Pinsehuset                                             Pinsehuset og Strømpehuset

Anne og Mette Pedersens boghandel                                                 Mette Pedersens atelier

Mette og Anna Pedersen                                                                 Mette og Annas hus med boghandel og atelier

Postbude i Ø. Assels                                                                  Smed Johnsens hus og værksted i kæret

Øster Assels mejeri                                                                   Martin Pinnerups væksthus