2015 Landsbylaboratoriet

LANDSBYLABORATORIET

13.-08-2015


Annemette Andersen, som stod for eventen, skriver:


EN FESTLIG STEMNING

Brugsuddeleren, Lisbeth havde så fornemt gjort klar til eventen; hun havde opstillet et dugbeklædt bord og diskede op med chokolade, småkager og kaffe ad libitum. På bordet blev der opstillet plancher, og der blev pyntet med farverige flagranker og balloner for at skabe blikfang. Der gik ikke langt tid, før de første borgere kiggede forbi til en kop kaffe og en snak om, hvilke ønsker de har til områdefornyelsens 2. etape. I løbet af eftermiddagen kiggede borgere drypvist forbi til eventen. Det generelle fremøde var dog ikke særlig prangende, men de borgere der mødte op, havde noget på hjertet og deltog i nogle gode, lange dialoger om byens udviklingspotentialer.


Der var en generel skepsis blandt de fremmødte borgere, der var tydeligt mærket af ”svigtet” under områdefornyelsens 1.etape, hvor borgerne ikke følte sig inddraget i beslutningsprocesserne og ikke kan genkende deres ønsker i det anlagte. Den dårlige inddragelsesoplevelse fra forrige proces lagde en lille dæmper på borgernes begejstring for eventen.

En borger udtrykke fx følgende:

”Vi har allerede givet udtryk for vores idéer tidligere, men dengang blev der lavet ting hen over hovedet på os, så hvorfor skulle vi blive lyttet til denne gang?”

Da borgerne fik en forklaring på konceptet med Landsbylaboratoriet og fik en forståelse for, at labo- ratorietanken netop er et forsøg på at give borgerne en kraftigere stemme i forbindelse med områdefor- nyelser, lukkede borgerne dog mere op for deres idéer.
BORGERNES ØNSKER

Borgerne gav udtryk for deres idéer gennem en uformel dialog, der blev skrevet ned på post-its eller visualiseret med i ikoner i prioriteringstrekanten. De nedenstående idéer giver et indtryk af borgernes ønsker til områdefornyelsens 2.etape, der bliver taget med videre til Idélaboratoriet, som afholdes i Borgerhuset d. 31. august:


• Genopretning af Svanekær Sø + et tilhørende stiforløb og lysthus, der kan lokke lystfiskere til byen.

• Flytning og udvidelse af petanquebaner.

• Nedrivning af Diges ”redskabhus” v. Brugsen + anlæg af parkeringsplads med flotte sten foran Kirken.

• Flytning af plakatsøjle.

• Væltning af tomme huse + udnyttelse af tomme grunde til fx grønne lommer med træer og Rhododendron.

• Naturcamping.

• Renovering af Strømpehuset, der fx kan bruges som hotel eller hjem for flygtninge.

   Deltagerne påpeger dog, at dette kræver langt over   1,5 mio., og derfor skal realiseres gennem andre midler.

• Det anlagte skal være let at passe + en klar aftale om vedligeholdelse: Hvem fjerner byens ukrudt?

  Stier rundt om byens chikaner

• Landsbyen vil gerne kendes som: ”Den grønne landsby” eller ”De aktives by”.