2020 Sankt Hans

En kreds af frivillige havde arrangeret Sankt Hans ved Borgerhuset med fin hensyntagen til Coronareglerne. Der var stor tilslutning, så man nåede op på de 50 tilladte deltagere.

Kirsten Sanders holdt båltalen, midsommervisen blev sunget og der blev serveret drikkelse og æbleskiver. Det var en meget vellykket aften