BYFORNYELSESFEST
30. august 2014


Trods øsende regn var der stor opbakning til Byfornyelsesfesten i
Ø. Assels.
Efter at man havde været byen rundt for at høre musik og for at løse quizzen, var der stort kaffebord i forsamlingshuset, hvor Salonorkestret spillede.
Dagen sluttede med at Kristian sang nogle smukke sange.