BORGERMØDE

18. august 2011

Første møde omkring byfornyelsen i Ø. Assels