JULEUDSMYKNING I Ø. ASSELS

 

”Stjerneholdet" bestående af en flok frivillige har siden 1990 sørget for, at der er lysende stjerner i Ø. Assels gader og juletræ på "Torvet" til stor glæde for både beboerne og folk, som kører igennem byen. 
Vera Sørensen, Kirsten og Gunnar Mogensen fandt på det en aften efter Squaredans, hvor der blev snak om et juletræ på torvet. Da Beboerforening dækker de tre områder V. Assels, Ø. Assels og Sillerslev, kunne den ikke stå for noget, der kun sker i Ø. Assels, derfor måtte der gøres noget andet.

Kirsten Mogensen fortæller: Så fik vi ideen og har sammen hvert år første søndag i advent ordnet det praktiske med hensyn til opsætningen. Men det kunne ikke lade sig gøre uden de frivillige.

Alle mændene sætter stjerner op. Bjarne Johansen kører rundt med stjernerne i bilen. Gunnar Mogensen står for op og nedhejsning af pladen, som Hans Larsen, Knud Nielsen og Erik Christensen står på. Ove Christensen fælder juletræet. Vera Sørensen og jeg er kun med ved opstilling af juletræet. Hvis der er problemer med stjernerne efter at de er kommet op, hjælper altmuligmanden Ejler Bak med løse disse.

For at financere udsmykningen gav de erhvervsdrivende i området de første mange år et beløb, men da der ikke er så mange af dem mere, er der nu mange lokale, der hvert år giver et beløb. Vi bruger jo en del penge til pærer og reparation af stjerner. Det koster ca. 3000 kr. om året.  Morsø Bank og Morsø Sparekasse giver også hvert år et bidrag. Men folk er flinke, når vi sender girokortet ud, når kassen er ved at være tom.