Store Bogdag i Øster Assels

 

Gundhild Frandsen Møller bød velkommen

 

Børn fra "Eftermiddagsklubben" læser op fra udvalgte børnebøger

 

Litterært causeri og oplæsning med Friederich Schultz

 

Børnene digtede historier, lavede dramaøvelser, dansede og legede

 

Ørding/Assels Husholdningsforening serverer "Bogorme" fra Toves Køkken

 

Efter at Bodil Mortensen havde fortalt om sine erfaringer som medlem af en læsekreds, blev der oprettet en Læseklub med 7 medlemmer

 

Forfatteren Knud Sørensen læser op af egne værker og taler om glæden ved bøger

 

Efter Knud Sørensens foredrag blev der serveret kaffe med hjemmebagt kage

 

Mens de voksne var til foredrag havde børnene teaterworkshop ved teatermennesket Tina Nøhr fra Aalborg.
De sluttede af med at lave improvisationer for alle de tilstedeværende.

En fin afslutning på en vellykket dag

 

 

 

Arr: Ørding/Assels Husholdningsforening,
Eftermiddagsklubben for Børn, Event & Aktiv
Støttet af Morsø Bank og Indenrigsministeriets Landdistriktspulje