GENERALFORSAMLING

9. februar 2009

Assels-Sillerslev Beboerforening holdt mandag den 9. februar generalforsamling på Solparken.
44 personer deltog i generalforsamlingen, som traditionen tro havde Pastor Hans Jørgen Mortensen som ordstyrer.
På en meget charmerende og humoristisk måde fik Mortensen generalforsamlingen afviklet og lovede, trods pensionering, at han næste år nok skulle komme igen.

Walther Larsen, Vita Jensen og Ingelise Dinesen var på valg.
Vita Jensen ønskede ikke genvalg, da hun  måtte melde fra af hensyn til sit helbred.

Walther Larsen og Ingelise Dinesen blev genvalgt.
Nyvalgt blev Herman Rasmussen.
Som suppleanter blev valgt Vera Sørensen, Ebba Nielsen og Jesper Dinesen.
Som revisor genvalgtes Poul Nielsen og dennes suppleant Inga Christensen.
Else Krog fortsætter som kasserer udenfor bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen indtog Borgmester Egon Pleidrup Poulsen podiet og gav et causeri over sin borgmestertid.
Som sædvanlig havde Borgmesteren alle tilhørerne i sin hule hånd, da han på en levende og inspirerende måde fortalte om sine 12 år som borgmester – 12 år han bestemt ikke ville have været foruden, de dejligste og bedste år i sin karriere, som han undte alle at skulle prøve.
Det var et causeri, som vi varmt kan anbefale andre at lægge øre til.


 


 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2008

Mange tak dig Mortensen fordi du atter har sagt ja til at være ordstyrer. Med dig ved roret skal denne generalforsamling nok blive ledet på bedste måde.

I 2007 havde vi 117 medlemmer. Men i 2008 havde vi 249 medlemmer – en virkelig flot opbakning fra jer alle – tusind tak.

Vort nyhedsbrev blev uddelt til medlemmerne i december 2007, som dækkede foråret 2008 samt et i september, der dækkede resten af året.

Else Krog hentede vi sidste år udenfor bestyrelsen, og gudskelov blev Else hos os i 2008 og har sørget for, at vort regnskab er i orden.Tak Else for alle de mange tal, du på bedste måde har haft styr på – og tak til Poul Nielsen, som er vor gode og grundige revisor.
Tak til bestyrelsen for det store arbejde, I har ydet i 2008. Tak for jeres loyalitet og støtte til mig
.

Suppleanterne har arbejdet sammen med bestyrelsen, deltaget i bestyrelsesmøderne og været dér for os, når vi bad om det, ofte var det de mest utrolige ting, de påtog sig.
Lad mig bare nævne en udsædvanlig ting, som Ebba og Vera har gjort – nemlig luget ukrudt på et stykke af Mælkevejen og Hesterøroddevej.
Tusinde tak til jer to, for det I gør for os alle - her i Øster Assels.

Jytte Frederiksen har helt udenfor bestyrelsen ganske frivilligt lagt mange, mange timer i arbejdet for at få Foreningens hjemmeside ført a jour og har frembragt et så flot resultat, som vi er meget taknemlige og stolte over.
En hjertelig tak til Jytte og en tak til Jesper Dinesen, som har hjulpet Jytte med oplysninger til forenings- og erhvervssiderne.

Der skal også lyde en stor tak til Menighedsrådene og Forsamlingshusenes bestyrelser i Vester og Øster Assels for et godt samarbejde.Også I har været med på den, når vi bad om hjælp og samarbejde.

Sidste år havde vi i vor indkaldelse til generalforsamlingen lagt et brev til jer om graffiti maling på legepladsen.Det bar frugt, idet alle har værnet om vor legeplads og passet på den – tak for hjælpen – alle sammen.

I bestyrelsens beretning sidste år, sagde jeg, at det har så stor betydning for vor Forening, at vi har gode relationer til Kommunen og til pressen. Jeg føler virkelig, at vi med vor energi og vor positive holdning, har vist, at vi gerne vil være en del af ”det bedre borgerskab” her på øen.

Vi i Assels-Sillerslev er glade og stolte for vort område, det er vi ikke bange for at vise vore politikere og vor presse. Det har vi bl.a. vist ved at være ærlige og loyale overfor dem.

Tak til dig Pleidrup, fordi du altid har fundet tid til at komme, når vi har bedt dig.Men også mange tak fordi din dør står åben for os.

Morsø Folkeblad skal også have en stor tak for den positive og sobre måde, I har skrevet om vort område på i det forløbne år.

Efter stor deltagelse i VUC undervisning i sæsonen 2007/2008 fik vi at vide, da sæsonen var afsluttet, at vi ikke fik det sædvanlige tilskud fra VUC på ca. 16.000,-.  VUC havde ikke meddelt os på forhånd, at de stoppede deres tilskud til os. Det vi fik såmænd at vide af Birgit og ikke af VUC. Det har ikke været muligt for mig at komme igennem til VUC.

Vi har fået tilskud i alle de år, der har været VUC undervisning herude og pengene har vi naturligvis ladet beboerne få glæde af ved vore arrangementer, som vi har kunnet afholde, uden brugerbetaling. 

Året 2008 var Sangens År.
Vi havde søgt Kulturfonden i Morsø Sparekasse, hvorfra vi med taknemlighed modtog 10.000 kr. til hjælp til de arrangementer, vi havde planlagt for 2008.

Lad mig nævne arrangementer i forbindelse med Sangens År:

·         I februar havde vi Irsk aften i Forsamlingshusets store sal

·         I Marts arrangerede Menighedsrådet Gospelkoncert i Øster Assels Kirke, hvor de spurgte, om vi ville være medarrangører

·         Ingenting i april, da vi flyttede turen til Jenle til august.

·         Maj arrangerede vi Fællesspisning og underholdning med (Mandags) børneklubben i Forsamlingshuset

·         I August gennemførte vi turen til ”Jenle”, hvor Alma var med, så vi kunne have musikledsagelse, når vi skulle synge Jeppe Aakjærs sange i hans hjem.

·         3. oktober (skulle have været sept.) havde vi Sangaften med Sydmors Harmonikalaug i Vester Assels forsamlings hus.

·         Oktober gav Tødsø-koret koncert i Øster Assels Kirke med efterfølgende kaffe i Forsamlingshuset.

·         November havde vi troubadouren fra Hurup - Anders Mikkelsen til at underholde i Øster Assels Forsamlingshus.

Jeg er såmænd først lige begyndt med vore arrangementer, så jeg fortsætter med de arrangementer, som ikke knytter sig til Sangens År:

·         En aften med Morsø Folkeblad tiltrak mange af vore erhvervsdrivende og det blev en virkelig god og underholdende aften med Direktør Claus Thomsen og Redaktør Lars Petersen.

·         Store oprydningsdag samlede rigtig mange, vi slog atter i år ø rekord med 41 voksne og 9 børn, der startede med kaffe og rundstykker og efter en kold tur, hvor 73 sække blev fyldt, var der kaffe/sodavand og varme æbleskiver.

·         I april havde vi besøg af lærer Petersens datter Bodil. Hun fik i 80 års fødselsdagsgave et week-end ophold på Sallingssund Færgekro, da hun så gerne ville gense Mors. Bodil bor i Sønderjylland. Bodils datter ringede og spurgte, om de måske måtte komme ud og se Skolen.

Naturligvis måtte de komme, det havde Kommunen intet imod og jeg havde jo nøglen.

Datteren havde ikke fortalt nogen i selskabet, som var Bodils mand og søster, Bodils børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn - at de skulle ud og se skolen.

Det blev et rørende gensyn Bodil fik med sit barndomshjem. Bodils brudepiger havde vi fundet. Jytte Frederiksen viste rundt på skolen. Vi var værter ved en lille reception i lærer Petersens tidligere hjem.

Folkebladet var også blevet hidkaldt, der kom både journalist og fotograf, begge var på pletten, da Bodil trådte ud af bussen.

·         Sankt Hans aften blev desværre en grumset affære.  Det havde regnet hele dagen, regnen stoppede først kl. 19.

Men Borgmesteren var klar, Morsø Folkeblad var klar, heksen var klar og vi i bestyrelsen var spændte og nervøse. De godt 200 som sidste år kom til bålet var i år reduceret til 80 – 90 stykker.

I sin båltale løftede Pleidrup sløret lidt og fortalte om planerne med skolen. Det var bare godt, for vi havde jo i næsten et år været tavse omkring planerne. Men det vender jeg tilbage til.

·         En af de største oplevelser var, da vi i juli havde Ny-danskere på besøg i Øster Assels.

Der var arrangeret en hel sommerdag i Sillerslev og Øster Assels - men vejret svigtede, det blev regn, så hele arrangementet endte på Solparken.

Da bussen ankom til Solparken omkring kl. 11 blev gryder, potter, pander, kasser, poser og børn båret ind. Vejret så rimeligt ud, så hele flokken susede ud til bussen og kørte til Sillerslev. Men 20 minutter senere stormede alle ind på Solparken igen, nu bare drivvåde.  52 personer fra 6 måneder til ja man spørger jo ikke om en dames alder, vel?

Og så kom køkkenet i brug, nu skulle der spises frokost.

Mange af vore beboere trodsede vejret, de kom til eftermiddags kaffe og petanquespillerne, som var mødt flittigt frem inviterede vore gæster til Petanquebanerne, trods regnvejr og lidt pløre havde det været en oplevelse for gæsterne at spille med vore garvede spillere.

Så duftede Solparken atter – alle damerne var i gang i køkkenet og så blev vi inviteret til en stor buffet med retter fra mange lande.

Kl. 1930 kom bussen og vore nye venner forlod os med trætte og mætte børn, unge og ældre var glade og uddelte knus ved afskeden – og vi – jo vi var godt trætte, men vi var en stor oplevelse rigere.

Hvor ville jeg ønske at andre beboerforeninger ville gøre det samme. Det var en god  og stor oplevelse for både børn og voksne, der har valgt at leve deres liv sammen med os her på Mors – oplevelsen var som sagt lige så stor for os.

Når jeg går i Nykøbing, er der så mange af de Ny-danske tilflyttere, der hilser på en anden tilflytter – nemlig mig – det bliver man altså lidt høj af.

 Til sidst af alle vore arrangementer vil jeg nævne Kulturjam.

Vi havde nu besluttet, at vi i 2008 ville holde en beskeden kulturjam hos os – men I kan tro nej.

Inden vi fik set os om havde vi atter de fleste arrangementer udenfor Nykøbing:

·         Vi startede søndag med rødvinspetanque.

·         Mandag havde købmanden i Sillerslev atter dejlige tilbud, smagsprøver hygge og en klovn i forretningen der delte slik ud til børnene.

·    Hanne og Simon Ward havde åbnet den gamle skole, som nu er familiens bopæl, med en stor udstilling. Over 200 besøgte familien Ward, som også beværtede de mange besøgende med - alt hvad hjertet kunne begærer. En meget speciel og stor oplevelse. Mange tak for jeres deltagelse i Kulturjam.  

·         Tirsdag havde Katrinelund som året før arrangeret en ride opvisning og rundvisning. Ib Kirk var ikke hjemme, men hans mor og personale sørgede godt for os med kaffe, sodavand, kager og endda en lille én, Tak til Ib, for din store gæstfrihed, og de oplevelser dit smukke Katrinelund og smukke heste har givet os.

·         Onsdag havde omsorgsklubben arrangeret tøj dag med salg, så vi nu er vi også moderigtige.

·         Tødsø-koret sang i Kirken.

·         Torsdag og fredag lagde Kirsten og Gunnar Det gamle missionshus til et kæmpe loppemarked, som var meget velbesøgt. Hvem ville ikke gerne gøre en god handel og samtidig se det gamle missionshus indefra.

·         Torsdag holdt Vester Assels stort bankospil.

·         Fredag indviede Dagli’ Brugsen deres store ombygning med megen festivitas og langt over 150 besøgende. Der var buketter af roser, kagemand, kaffe og senere varme pølser til alle. Jeg skal lige nævne, at uddeleren havde udsat indvielsen til ugen, hvor vi holdt Kulturjam.

·         Købmand Dige og gavebutikken Trico Magic havde tilbud og holdt længe åbent.

·         Søndag sluttede så Kulturjam med kaffebord på Solparken og fakkeltog ned til Sporet, hvor vi også markerede Sporenes dag.

Tusind til alle jer, der deltog i Kulturjam på den ene eller anden måde. 

Bestyrelsen deltog i Kommunens store arrangement i Musikværket om Vision 2010 et veltilrettelagt møde, hvor vi fik lejlighed til at drøfte Vision 2010 med politikerne. Efterfølgende skrev og sendte vi vore kommentarer til Kommunen omkring tre temaer i planstrategien:

Vision 2010 Tema 1 – bosætningen

·         At der tilbydes ordentlige og kontrollerede boliger, her mener vi, at der må være et bolignævn el. lign. i kommunens regi, som kan stå inde for, at de boliger, der udlejes, er egnede til beboelse.

·         At der som nu ikke skal være bopælspligt på ejendomme i yderkants-områder.

·         At f.eks. ejendomsskatten skal være mindre i yderkants-områder.

Vision 2010 Tema 2 – vi sætter noget i gang

·         At vi som kommune satser mere på de såkaldte mindre virksomheder og således arbejder ud fra filosofien, at ”mange bække små……”

·         At kommunen løsner op for, hvad der må etableres i landdistrikterne.

·         At kommunen forsøger at tiltrække virksomheder, der kan etableres hvor som helst – f.eks. IT-virksomheder.

·         At kommunen giver støtte til, at der arbejdes videre med ideer, der satser på turisme – herunder helårs turisme.

Vision 2010 Tema 3 – Ø-udvikling

·         At vi ønsker Mors opdelt i Nordmors, Sydmors og Nykøbing og ikke i en øst-vest opdeling.

·         At turist-området udbygges nænsomt og med hensyntagen til områdets erhvervsdrivende.

·         At Sillerslev Havn gøres turistvenlig 

Jeg deltog i et møde om musik tilbud fra Region Nordjylland (Go Global). Der var blot 3 fremmødte foruden arrangørerne!  Vi var i alt 8 og ved den efterfølgende koncert var vi under 20 tilhørere. Det var skammeligt, at ingen bakkede op om mødet og koncerten.  Det var Kommunens konsulent for kultur og fritid der stod for arrangementet.

Der var dog ingen ensembler, som vi kunne bruge i vores område.

Svend og jeg var til Kirkeskibets 100 års fødselsdag i Vester Assels Kirke.

Jeg deltog i mødet omkring vandreruten på Mors på Sallingsund færgekro.

Vita og jeg deltog i et møde på Landbrugsskolen om aftenen efter vor briefing for folketingsmedlemmet fra Det Radikale Venstre. Et bragende godt sammensat panel, men kun Vita og jeg kom udefra – bare så trist at andre ikke kom.

Vita stod for udvidet førstehjælpskursus, som vi afholdt og hvor undervisningen blev foretaget af Beredskabsstyrelsen. Der kunne være 12 elever på et kursus, men vi fik tilladelse til at have de 14, der havde tilmeldt sig.  Alle 14 fik bevis og gennemførte med bravour.

Vi har søgt penge til flagstænger fra Morsø Banks Initiativpulje og vi fik 2.500 kr. 

Vi vil gerne have flagstænger i Beboerforeningen, så alle tre byer kan benytte dem, når der er behov. Pengene står på en særlig konto, og vi prøver at få samlet penge sammen til 8 flagstænger og flag.

Vester Assels:
Bedre Boliger købte det gamle bageri og har nu overdraget det til Menighedsrådet. Det er så dejligt for området, at boligen nu forsvinder.

Morsø Banks initiativpulje har også skænket 2.500 kr. til sangbøger til Forsamlingshuset.

Beboerforeningen søgte midler til sangbøger og Ole Andreasen var med til overrækkelsen i Banken og har fået overdraget pengene.

Øster Assels:
Den 1. marts var der fremvisning af de fire nye boliger. Desværre skulle der gå små tre måneder, inden de blev lejet ud. Det var på foranledning af os, der kom skred i udlejningen. Sagen omkring redskabs husene til boligerne er fortsat under behandling, vi håber på en snarlig løsning.

Motion og sol center:
Beboerforeningen har efter forhandlinger med Peder Olesen overtaget Motion og sol – centret.
Svend har lagt og lægger et stort arbejde i ”pasning” af motionscentret. Der har været store problemer med at få medlemssystemet på plads.
At vi har overtaget Motion og sol er ud fra den betragtning, at vi ikke kan bruge medlemmernes kontingentpenge på reparation og vedligeholdelse af redskaberne, men er henvist til alene at bruge de penge, som brugerne af motions centret betaler.

Der er ikke og der har aldrig været tale om at motionscentret har givet underskud.
Vi har efter en gammel aftale fra 2001 betalt 1/3 af indkomsten fra Motion i husleje til Styregruppen. Vi blev først klar over denne aftale i marts måned. Så længe vi ikke får penge fra VUC, kan vi imidlertid ikke fortsætte med at betale dette beløb.

Solcentret:
Skotsk lov har forbudt selvbetjening i solcentre og adgang for unge under 18 år.Der er stor sandsynlighed for, at Kræftens Bekæmpelse ønsker en tilsvarende lov i Danmark.Solariebrancheforeningen ønsker at forhindre en sådan lov og vil derfor indføre en certificeringsordning, som årligt koster 495,- kr. plus moms.

Denne certificering vil indebære, at følgende skal overholdes:

·         Brandalarm og brandslukningsudstyr i alle kabiner

·         Forbrugervejledning synligt ophængt

·         Beskyttelsesbriller skal være til rådighed

·         Synligt telefonnummer til centerkontakt

·         Fra 1. juli 2010 max 0,3 watt/m2 for alle solarier.

Brancheforeningen har oplyst, at alle rør i vores solarium skal udskiftes, da de tilhører den gamle type. Prisen er ca. 100,- kr. pr. stk. plus moms.

Julebelysning:
Stjerneholdet havde henvendt sig til mig vedr. julebelysning. Jeg drøftede sagen med borgmesteren og fik igennem ham kontakt med direktøren for Thy/Mors Energi.Jeg har den glæde at give jer denne skrivelse om fremtidig julebelysning. Jeg har fået besked på, at alt det I har liggende til julebelysningen er godkendt efter Sikkerhedsstyrelsens krav som træder i kraft i 2010.Tak til jer for det store arbejde I lægger i at skabe julestemning i Øster Assels.

Skolen.
Der er nu stiftet en forening:
”Støtteforeningen Morsø Feriehjem for alvorligt syge børn og deres familier” med godt 400 medlemmer og ca. 600 venner på Facebook – dagligt kommer flere til.
Støtteforeningens formål er at tage initiativ til, at der etableres et feriehjem for syge børn herunder kræftramte børn, hjertesyge børn samt andre børn med livstruende sygdomme og at oprette et Fond eller en Selvejende Institution.
Vi har fundraiser, som udarbejder en projektbeskrivelse sammen med os til brug ved ansøgning af fonde.

Vi skal bruge godt 20 millioner til ombygning af skolen.
Jeg er valgt som formand for støtteforeningen. Foreløbigt har jeg sagt ja til et år.
Svend er tilknyttet skolen som opsynsmand/pedel og skulle I observere noget derude, må I meget gerne kontakte Svend.

Sillerslev.
Vi håber meget, at Hanne og Simon Ward vil skabe et galleri i Den gamle skole derved kan vi trække yderligere turister hertil.

Legepladsen.
I efteråret kontaktede Kommunen mig for at spørge om vi ville købe legepladsen i Sillerslev. Det sagde vi nej tak til, da vi ikke har penge til at købe jord for.  Kommunen ville så selv disponere over grunden. I januar opsøgte 2 ud af 3 fra legepladsudvalget i Sillerslev mig, for at meddele, at de ikke længere kunne passe legepladsen.Det havde dog ingen indflydelse ved efterfølgende samtale med Kommunen for her fik jeg at vide, at grunden nu var en del af lokalplanen, som ugen efter skulle godkendes.Kommunen og vi blev enige om, at vi skulle fjerne legeredskaberne snarest, hvorefter de så ville de fjerne den gamle beplantning og sørge for en ny.
Tak til det tidligere legepladsudvalg, fordi I sammen med os vil være behjælpelig med at fjerne tingene.Legepladsen i Havnen vil stadig være der til områdets få børn.

Havnen:
Shelteret som vi overtog fra Havneforeningen blev sat op i maj.Den har virkelig været meget besøgt og brugerne af den har behandlet den og omgivelserne pænt. Der har været ryddet op, når vi tre til fire gange om ugen har set til den.Tak til beboerne, fordi I er med til at værne om den.

Bent Ole Jensen opsøgte mig i september. Han og en lille frivillig gruppe ville gerne lave picnic-platforme imellem broerne i lystbåde-afdelingen.  Ideen var virkelig gennemarbejdet. Det var et meget indbydende projekt, der ville være flot i havnen.
Jeg forelagde planerne for Erhvervsfiskerne, som straks var med på ideen samt for Båd-lauget, som også var med på ideen og endda ville støtte projektet med 10.000 kr.
Beboerforeningen sendte projektbeskrivelse og budget til Morsø Bank initiativpulje.
I december blev der derfra bevilliget 2.500 kr. –
Det er ikke nok, men vi arbejder videre på at støtte Bent Ole og den frivillige gruppe, så projektet kan blive færdiggjort i dette forår.

Beboerforeningen har taget initiativ til igen at samle foreningerne i Havneforeningen.

Søndag den 22. februar afholdes der generalforsamling kl. 1100 i bådlaugets klubhus

Det er vort inderligste ønske, at vi sammen kan få en ”levende” havn med et hyggeligt miljø op at stå – men - ting tager tid. Det skal dog drøftes i det rigtige forum – nemlig i Sillerslev med foreningerne og beboerne dér.
Mottoet for Sillerslev havn kunne måske en dag blive: ”
En levende havn ” eller ”En havn med liv i”.

Som I kan høre efter denne lange beretning:

Så står det nu ikke så ringe til her hos os!

 Et lille PS:

Et eksempel på dette er, at man er begyndt at snakke om Øster Assels på en positiv måde.Jeg har holdt to foredrag om Øster Assels i 2008 og et i 2009.

Rotary i Nykøbing henvendte sig til mig i maj måned for at spørge, om jeg i august ville holde foredrag for deres medlemmer, som er ca. 40 erhvervsfolk. De ville gerne høre om den drejning i positiv retning, som Øster Assels havde taget. Det var en stor ære for os, at jeg blev inviteret til at tale ved deres møde.

Ligeledes kom der en henvendelse fra Det radikale Venstre, idet et af deres folketingsmedlemmer kom på besøg heroppe og man i hendes program ville have en briefing fra et yderkants område, der fungerede godt.

Foredraget i år var for 25 i en ældreklub i Nykøbing, der ville høre om Øster Assels, som var ved at blive, som de kunne huske byen var i gamle dage.

Og med dette lille PS. vil jeg slutte bestyrelsens beretning for 2008.