ADVENTSFEST

10. december 2008

Børnene fra Eftermiddagsklubben sang Lucia i kirken. Derefter blev der drukket kaffe, sunget, danset og spillet på sekser i Forsamlingshuset Arr: Menighedsrådene