JULEFROKOST
Fællesspisning på Solparken

5.december 2008