Store oprydningsdag

13. april 2008

Dagen startede med kaffe og rundstykker på Solparken, hvorefter ruterne blev fordelt mellem de ca. 30 fremmødte. Som afslutning blev der serveret æbleskiver.