GENERALFORSAMLING

30. januar 2008

Der var 33 personer til generalforsamlingen
Morten Gade og Tina Svenningsen ønskede ikke genvalg, i stedet kom  Linda Svenningsen og Svend Erik Christensen  i bestyrelsen.
Suppleanter blev: Tina Svenningsen, Vera Sørensen og Ebba Nielsen. 

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, men består nu af Vita Jensen, Walter Larsen, Linda Svenningsen og Svend Erik Christensen og Ingelise Dinesen. Kasserer Else Krog (hentet uden for bestyrelsen) Revisor Poul Nielsen og revisorsuppleant Inga Christensen. Jytte Frederiksen er vor Web-master på Beboerforeningens hjemmeside.

.

 

                                    FORMANDENS BERETNING

Tak til pastor Mortensen fordi du også i år vil modtage ordstyrer jobbet og føre os godt igennem denne generalforsamling med dit sædvanlige lune og vid.

Den 22. Marts sidste år havde vi generalforsamling her på Solparken.
Ved den anledning blev jeg valgt ind i bestyrelsen og da vi efter generalforsamlingen
Konstituerede os, blev jeg kasserer.
Efter en del turbulens blev jeg formand ved et møde den 16. April.

Jeg vil gerne her benytte anledningen til at takke jer alle for den store opbakning, jeg fik. Det gav mig lyst og styrke til at tage opgaven op og det BLEV noget af en opgave.
Jeg skulle jo sætte mig ind i utrolig mange ting og I kan tro det var en blandet landhandel, jeg pludselig skulle ind i.
Men takket være min gode sekretær fik jeg hurtigt indblik i forretningsgangen .

Jeg kom ind i en bestyrelse, hvor jeg ikke kendte en eneste, men vi blev hurtig en sammentømret lille gruppe.
I den første tid fik vi stor hjælp fra suppleanter, som vi inddrog i bestyrelsen. Tusind tak til jer tre.

En meget stor og hjertelig tak til min bestyrelse for et utroligt godt sammenhold – og for jeres store loyalitet og ikke mindst jeres enorme arbejdsindsats i vort første år sammen.

Og nu til Bestyrelsens beretning.:

I følge vore love og vedtægter kunne vi tage kassereren udenfor bestyrelsen, dette valgte vi. Og det har vi bestemt ikke fortrudt. Else Krog var revisor og efter en samtale med Else, sagde hun JA til at blive vor kasserer. Poul Nielsen, der var revisorsuppleant blev så revisor. Tusind tak til jer to.

Allerede fra vor start var der stor enighed om, at vi ville udsende meddelelser til alle husstande i vort område.
Det blev vedtaget at udsende et Nyhedsbrev 2 til 3 gange om året.
Det første blev udsendt i juni og i dette blad redegjorde vi for, de opgaver vi stod midt i og de aktiviteter, vi havde planlagt. Nyhedsbrevet blev godt modtaget

I oktober husomdelte vi så vort program i forbindelse med vor deltagelse i Kulturjam.

Vort sidste nyhedsbrev i 2007 blev så husomdelt i december.

Vi føler, at med disse uddelte ”blade” har vi givet jer en bred orientering og information om vores virke i bestyrelsesarbejdet og vore aktiviteter.

Men lad mig alligevel fremhæve følgende:

Vi holdt ”store oprydningsdag” lørdag den 15. April, hvor vi satte rekord på Mors med den flotte deltagelse af 26 voksne og 3 børn – tænk vi fik fyldt en stor container og kørte selv nogle læs af sted til genbrugscentralen. Tusind tak for hjælpen.

Den 6. Juni holdt vi fernisering af Sydmorsskolens afskeds malerieudstilling for alle børn og deres lærere.
Vi følte, at det blev en stor oplevelse for børnene, men det blev det sandelig også for os.
Lørdag havde vi så udstillingen åben for alle. Kjeld Bak åbnede udstillingen, hvor han fortalte om sin skoletid, idet han var en fra det første kuld elever i den ”nye” skole, de øvrige ” første elever” besøgte udstillingen senere samme dag, da de havde været på skolen for at fejre deres jubilæum. Mange kom og så de dejlige små malerier i løbet af dagen.

Den 23. Juni Skt. Hans blev en hel overvældende succes.
Vi var bare målløse over fremmødet. Ca. 200 kom til bålet, hvor vi fik en dejlig båltale leveret af Pastor Mortensen samt musikledsagelse til midsommervisen af Anna og Tom Pedersen
Derefter var vi små 100 til det efterfølgende arrangement på Solparken.
Desværre gik mange forgæves, da vi ikke havde sørget for ordentlige tilgangsforhold.
Der skal nok blive styr på det i år – så mød endelig op..

Den 27. juli var det bare øs-regnvejr, men mange trodsede vejret og var taget til Gammellund, hvor museumsleder Susanne Overgaard på forrygende måde gav os indblik i fortiden i og omkring Gammellund – foredraget fortsatte på Solparken, hvor alle lyttede med stor interesse og spørgelysten manglede bestemt ikke, det er dog utroligt, hvad den Kvinde kan fortælle - og endda uden manuskript .

Kræmmermarkedet den 25. August tiltrak ikke mere end èn kræmmer udefra – men vi kunne nu også selv her i byen. Der var livlig handel og alle de mange bøger fra Skolen, som vi havde fået, ja, de blev solgt og doneret til Ørding Friskole.

I uge 42 fik vi en massiv opbakning omkring vor deltagelse i Kulturjam. Forsamlingshusene – Solparkens Styregruppe og Omsorgsklub -Menighedsrådet i Ø.Assels - Ejler Bak - Forretningerne –Bådlauget – Katrinelund – kunstmaleren i V.A.- Sydmors harmonikalaug – Event og Aktiv - Fyrtårnet i Sil. – Petanqueklubben - Veteranbil-ejerne – Børnene afsluttede med deres opførelse af Smeden og bageren.

Vor deltagelse i årets kulturjam blev en bragende succes. Vi fik et sammenhold uden lige, og vi viste omverdenen, at vi også kan være med, vi var det område, der faktisk havde lavet mest på Mors.
En stor og hjertelig tak til jer alle.

I forbindelse med Kulturjam vil jeg gerne beklage for en meget, meget stor fejl, jeg har begået. Jeg spurgte IKKE alle vore forretningsdrivende om deltagelse og annoncering omkring Kulturjam – en stor undskyld til jer - jeg ikke spurgte.
Desværre kan jeg ikke gøre det om – men næste gang – skal vi nok henvende os til jer alle.

Sol – Motion faciliteterne blev flyttet til helt ny renoverede lokaler, som var blevet lavet ved hjælp af frivillig arbejdskraft og midler fra EU.

I oktober blev det endelige regnskab gjort op og pengene kom fra EU
til Beboerforeningen.
Vi videresendte dem straks til Peder Olesen og Nullers konto i Sparekassen, de havde stået for det store projekt.
Den tidligere bestyrelse i Beboerforeningen, stod som ansøger af EU midlerne.

Der bliver nu mulighed for at søge nyt tilskud fra EU, vi påtænker, at søge om tilskud til at få anlagt arealet omkring de nye boliger ved Solparken.

Da Solparkens have blev anlagt, var det jo for EU midler. Penge der reelt var søgt hjem til netop forskønnelse af arealet omkring de nye boliger. Af gamle referater kan jeg se, at der den 21. Januar 2006 havde været et borgermøde, hvor man netop havde diskuteret området omkring boligerne, hvorefter Gunhild netop søgte midlerne hjem.
På det tidspunkt, hvor tilskuddet SKULLE bruges, var byggeriet endnu ikke påbegyndt, derfor haven.

I vor indkaldelse til denne generalforsamling har vi ilagt et brev, der fortæller om hærværk på legepladsen.
Vi har prioriteret legepladsen højt her i Ø. Assels

Walter har brugt utrolig mange timer på at male, renovere og holde legepladsen, det er virkelig lykkedes for ham at få sat skik på den og så er det bare så ærgerligt, at legeredskaberne m.m bliver overmalet med Graffiti.

Vi planlægger at nedtage skateboard banen, for udover graffitimalingen er der beskadigelser på banerne.
Så hvis nogle bruger skateboard banen som rutsjebane, kan det afstedkomme, at de kommer til skade ved at få store splinter i kroppen.
Desuden planlægger vi til foråret at nedlægge cross banen på arealet bag legepladsen og evt. dér at lave grill plads.

Legepladsen i Sillerslev havde et råddent legehus, så det har vi nedtaget. Planerne er, at vi istandsætter denne legepladsen i dette forår.

Sporet i landskabet er blevet slået og en lille trappe er lavet fra legepladsen og ned til sporet, rækværket mangler, men vi ville vente med det, så det er fint og nyt til foråret. Vi planlægger at udlægge flis på en del af sporet.


Fra skolen har vi fået både bogsamlingen og Jytte Frederiksen.

Vi er bare SÅ stolte af vort bibliotek og det bliver brugt af mange og Jytte har virkelig styr på udlån, hjemtagning og aflevering af bøger.
Biblioteksskiltet, der er opsat på Solparken har Ejler doneret Beboerforeningen.
En stor stor tak til Ejler

Men Jytte skal jeg lige tilbage til.

Jesper Bak havde i sin tid oprettet en meget flot hjemmeside for Beboerforeningen, men den var i en periode ikke blevet opdateret.

MEN så blev Jytte jo pensioneret – hun havde kendskab – meget endda - til hjemmesider og så er det jo den naturligste sag i denne verden, at inddrage Jytte i bestyrelsen, som vor web-master. Jytte ville gerne.
I dag har hun en lille specialgruppe, som får sær-undervisning.
Jytte – Hjertelig tak fra os.

Ja, så kan jeg nok ikke komme udenom skolen længere.

I maj måned havde vi en samtale med Egon Pleidrup omkring brugen af skolen, når den ved sommerferiens start skulle lukkes.

Vi vidste jo, at kampen var tabt og vi ville gerne prøve, at få lidt indflydelse på, hvad skolen evt. skulle bruges til.

Pleidrup var meget imødekommende. Lyttede til os. Og bad os komme med nogle forslag.

Pleidrup havde haft en samtale med Arne Rolighed om netop skolen. De to havde tænkt tanker, om skolen kunne bruges i en eller anden sammenhæng omkring cancerramte børn.

Han spurgte, om han skulle drøfte sagen nærmere med Arne Rolighed. Det synes vi da bestemt, at han skulle.

Jeg blev medinddraget og allerede efter skolens lukning om fredagen, fremviste jeg skolen om søndagen.

Jeg havde gennem Arne Rolighed fået kontakt til Formanden for cancerramte børns fond og han kom herop.
Skolen blev udtaget af Homes salgs katalog over Kommunens ejendomme.

Efter fremvisningen gik hele sommeren, ingen af os hørte noget om skolen.

Pleidrup talte atter med Arne Rolighed, der blev både fra Kommunens side og fra Kræftens Bekæmpelses side givet et utroligt flot tilbud til Fonden.

Så kom der atter skred i sagerne.

Jeg fik besked på, at næstformanden ville aflægge et besøg, og atter skulle skolen vises frem.

Men ak – to langtidsledige var sat på oprydning af skolen.

Jeg tog ud på skolen dagen før besøget og opdagene, at der ikke var sket spor med hensyn til oprydning.

De kortspillende langtidsledige holdt fridag!!!

Jeg ringede straks til Teknisk Service, men de kunne bestemt ikke skaffe hjælp.

Jeg startede så min tiggergang om hjælp, ingen sagde nej og kl. ca. 18 stillede 15 – 18 personer med koste og fejebakker – tre timer senere var skolen SÅ flot og en kæmpe container var fyldt.
Tænk hvilket sammenhold, her følte jeg - at tak var kun et fattigt ord.

Et utroligt godt møde havde vi. Der blev tegnet og skrevet, kravlet på lofter, set på tage og spær.
Vi drak kaffe hos os, selv om han havde travlt og skulle tilbage til København.
Jeg var bare så optimistisk og følte, at nu var skolen afsat.

Men - men atter en lang tavshed.

Jeg opsøgte så Pleidrup og spurgte, om jeg måtte rykke for sagen. Det fik jeg ja til og jeg mailede, så til formanden for fonden. Så fik jeg chok’et – svaret var NEJ.

Man havde lavet en forespørgsel.
Der var for langt til hospitaler med isolations afdelinger, idet man skulle helt til Ålborg, Århus, Odense eller København.

Det er forståeligt, men skuffelsen var stor, Pleidrup og Rolighed var målløse og de stod helt uforstående overfor afslaget, da de virkeligt havde givet et virkeligt flot tilbud.

Vi slikker nu sårene.

Men jeg tror på, at vi stadig vil blive hørt og medinddraget i et evt. andet projekt omkring skolen.

Jeg vil gerne afslutte Bestyrelsens beretning for 2007
med en stor tak til alle, der har sponsoreret os med gaver.

Tak til alle jer frivillige,som altid er villige til at hjælpe os.

Tak til Solparken for husly.

Stor tak til borgmester Pleidrup og Morsø Kommune for deres imødekommenhed og tillid til os og deres velvilje til at komme til vores arrangementer når vi indbyder.

Selv om Morsø Folkeblad ikke er til stede (de er ikke inviteret) vil jeg alligevel takke for den store interesse, de har vist os, ved at dække alt det, vi har bedt dem om i 2007.
De har behandlet os på en utrolig fair og positiv måde.

Tak til Morsø Bank for de 5.000 kr. de har skænket os. Pengene er brugt til en laserprinter, så vi er i stand til selv at fabrikere vort Nyhedsbrev.

Tak til jer, der er her i aften.