VA Forsamlingshus

VESTER ASSELS FORSAMLINGSHUS

Nye vedtægter for Vester Assels Forsamlingshus


Vester Assels Forsamlingshus fik onsdag den 10-05-2023 nye vedtægter.

De gamle vedtægter var lavet i 1918 og ikke revideret siden. Selv om man i mange år ikke har rettet sig efter dem, har de formelt været gældende, indtil nyt var vedtaget efter reglerne. Fornyelsen af vedtægterne har derfor været nødt til af foregå sådan, som det er beskrevet i de gamle regler. Det indebar blandt andet, at der skulle afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger efter hinanden.

De blev varslet på ”Assels.dk”, i ”7990 og omegn” samt i ugeavisen den 29-04-2023, og afholdt hhv. den 19-04-2023 og 10-05-2023.

Kopi af de nye vedtægter kan fås ved forsamlingshusets formand.

Vester Assels Forsamlingshus er beliggende i den østlige del af Vester Assels. Forsamlingshuset danner ramme om mange fællesaktiviteter for områdets beboere f.eks. banko og fællesdans, ligesom det anvendes til mange private arrangementer.


Forsamlingshusets drift ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen.


Bestyrelsen er sammensat af følgende personer:

                                       

               

Formand: Lars Lyberg Møller. Hovedstrædet 25, Vester Assels, 7990 Øster Assels,
88muller@gmail.com, mobil: 61 73 08 37

Næstformand: Poul Riisgaard, Grimshøjvej 2, Vester Assels, 7990 Øster Assels, pori@outlook.dk, mobil: 21 48 49 59.


Kasserer: Kim Nielsen, Kærvænget 6, Vester Assels, 7990 Øster Assels,

kiso75@gmail.com, mobil 20 42 29 90.


Bestyrelsesmedlem: Verner Hansen, Brogårdsvej 33, Ljørslev, 7990 Nykøbing M., vernerhansen33@gmail.com ,mobil: 21 26 479 3.

Bestyrelsesmedlem: Jan Otto Pedersen, Ålekistevej 31, Vester Assels, 7990 Øster Assels, jop56@outlook.dk, mobil: 30 88 05 51.

Suppleant: John Bertelsen, Ålekistevej 4, Vester Assels, 7990 Øster Assels, john.bertelsen@hotmail.com, mobil: 40 52 30 64.

Suppleant: Hans Georg Mortensen, Lunden 10, Vester Assels, 7990 Øster Assels, bondeknold@outlook.com , mobil: 26 33 99 09.
Henvendelse om leje af forsamlingshuset skal rettes til formand eller kasserer.