VA Forsamlingshus

VESTER ASSELS FORSAMLINGSHUS

Nye vedtægter for Vester Assels Forsamlingshus


Vester Assels Forsamlingshus fik onsdag den 10-05-2023 nye vedtægter.

De gamle vedtægter var lavet i 1918 og ikke revideret siden. Selv om man i mange år ikke har rettet sig efter dem, har de formelt været gældende, indtil nyt var vedtaget efter reglerne. Fornyelsen af vedtægterne har derfor været nødt til af foregå sådan, som det er beskrevet i de gamle regler. Det indebar blandt andet, at der skulle afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger efter hinanden.

De blev varslet på ”Assels.dk”, i ”7990 og omegn” samt i ugeavisen den 29-04-2023, og afholdt hhv. den 19-04-2023 og 10-05-2023.

Kopi af de nye vedtægter kan fås ved forsamlingshusets formand.

Vester Assels Forsamlingshus er beliggende i den østlige del af Vester Assels. Forsamlingshuset danner ramme om mange fællesaktiviteter for områdets beboere f.eks. banko og fællesdans, ligesom det anvendes til mange private arrangementer.


Forsamlingshusets drift ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen.


Bestyrelsen er sammensat af følgende personer:

                                       

                 


                   Formand:            Jane Bertelsen 96 69 30 64 – 21 45 32 86

                                       

                   Næstformand:    Tanja Nielsen


                   Kasserer:           Jan Otto Petersen

                                       

                                               Poul Riisgaard

                   

                                               Irma Lyster

   

                    Suppleant: Hans Georg Mortensen

                                 

                                       

                                       

                    Udlejning:        Jane Bertelsen 96 69 30 64 – 21 45 32 86


                                            jane@aluteknikogmontage.dk