Sillerslev by og havn

SILLERSLEV BY OG HAVN

Formål: 

En forening i Sillerslev, som vil stå for kommende arrangementer så som havnefest samt fasterlavnsfest. Overskuddet fra disse arrangementer vil blive brugt til at forskønne byen, men også til at etablere nye og flere arrangementer, som holder os sammen som et stærk lokalsamfund.


Bestyrelse:


Formand - Niels åge Pedersen

Næstformand - Leif Bjerregaard


Henrik Skovbo - kasserer

Mette Wiese Pedersen - sekretær

Majbritt Pedersen

Janneke Nielsen

Grethe Dybdal Jepsen


Supleanter:

Jens Harri Glintborg

Keld Christensen