Læseklub

LÆSEKLUB


Læseklubben mødes en gang om måneden i


Borgerhuset,hvor man diskuterer den bog alle har


læst i løbet af måneden.


Morsø Folkebibliotek sørger for at fremskaffe bøgerne

                                                                                 


Kontaktperson:  Jytte Frederiksen  Tlf.: 97764398