Øster Assels Alderdomshjem

 

ASSELS - SILLERSLEV

Øster Assels Alderdomshjem

 

Ø. Assels Alderdomshjem

blev bygget i 1909–10

 

I den ene ende af bygningen var der dengang sognerådsstue.

I midten var der 6 – 8 stuer til alderdomshjemmet,

og i den anden ende en lejlighed til bestyrerinden.

 

Ombygningen i 1974 – 76 skete i to etaper.

 

1. etape: Der blev lavet fællesrum og bygget 4 beskyttede boliger.

2. etape: Der blev bygget yderligere 4 beskyttede boliger.

Efter ombygningen fik den navnet Solparken.

1985 – 86 blev der bygget 8 nye ældreboliger med tilknytning til

plejehjemmet Solparken.

2001 blev plejehjemmet lukket og stedet blev til dagcenter for

hele omegnen.

 

2007-08 blev der bygget 4 Seniorboliger af boligselskabet Domea.

Boligerne ligger i tilknytning til Solparken.

 

2011 Dagcenteret blev omdannet til aktivitetscenter uden

bemanding

 

2013 Nedrivningen af Solparken startede den 17. juni 2013.