Hjem

 

ASSELS - SILLERSLEV

 

Torsdag den 27. april:

19.00 Vester Assels kirke: ”Alle kirker synger”.

 

.

Mandag den 8. maj:

19.00 Vester Assels kirke: Håndværkerkoret synger.

 

 

 

Se billederne fra

 

 

 

Indvielse af

Petanquebanen

 

og

 

MOTIONSSTIEN

 

 

Klik på menupunktet Billeder

Billederne kan ses i stor størrelse ved dobbeltklik

 

 

Status fra Strømpehuset

25. marts 2017

 

Undskyld vi roder. Men der er altså ikke

meget plads i Øster Assels til at lave en

så omfattende en ombygning, som

Strømpehuset lige midt i en meget befærdet

kryds.

 

Vi er kommet godt fra start. Håndværkerne

er begyndt at genopbygge tagetagen,

og inden længe går murerne i gang med

at lægge nyt tegltag. Heldigvis ser det ud til,

at vi undgår de helt store overraskelser

i bygningens tilstand, så vi ser med

fortrøstning til, at vi får et godt resultat, når bygningen står færdig efter planen den 1. juli.

 

I byggeriet er der brug for frivillig arbejdskraft til lettere arbejder. Vi har haft folk til rense gamle mursten for mørtel. Der er folk, som har hevet tapet af væggene. En lørdag hjalp en flok flygtninge et par lokale med at brække gulvet i stueetagen op. Det er flot. Vi var glade for deres hjælp, og de var glade for at kunne gøre nytte.

 

Men vi har altid brug for hjælp også til lettere opgaver, som rengøring, oprydning m.m. Hvis der er nogen, som gerne vil hjælpe, kan man ringe til Steen Klærke på telefon nr. 61762800 eller Kjeld Bak på 22941705.

 

Ellers er Strømpehusets venner i fuld gang med at gøre alt det praktiske klar, så vi kan åbne både B&B og butikken til sommerferien.

Vi har haft generalforsamling. Selv om der kun er gået et halvt år siden foreningen er oprettet, men første generalforsamling var altså nu. Ny som suppleant er Jesper Bak, han afløser Henrik Olsen. Vi takker ham for hans hjælp med at sparke gang i projektet.

 

Efterhånden er medlemsskaren vokset, men der er altid brug for flere. Alle kan blive medlem af Strømpehusets venner for 100,- kr. pr person. Beløbet kan indbetales til SparNord på reg. Nr. 8122 konto nr. 1220005581 eller i Lokalbrugsen. Husk at påføre navn, adresse, tlf. nr og eventuelt mailadresse.

 

Så fra Strømpehusets venner ser vi frem til et godt forår.

 

Strømpehusets venner

Kjeld Bak

 

Pressemeddelelse fra Assels Sillerslev beboerforening.

 

Vi har modtaget en glædelig besked om at Friluftsrådet har bevilget penge til madpakkehus i Øster Assels.

”Det glæder os. Med tilskuddet fra Friluftsrådet på 28.500,- og tilskuddet fra LDR, er det nu mulig at opføre et godt madpakkehus i forbindelse Hjerte- og motionsstien, som er ved at blive anlagt.”

Madpakkehuset skal ligge, hvor stien går ned gennem å - dalen i Øster Assels kær.. Det er et sted med ro og masser af dyre og fugleliv. Her kan egnens børn og skolebørn botanisere og spise deres madpakker, og her kan fastboende eller turister gøre et hvil og nyde den flotte natur eller en madpakke i det fri.

”Hele projektet er en del af byfornyelsen i Øster Assels. Motionsstien bliver ca. 2,5 km. Foruden madpakkehuset bliver der legeplads og 3 stationer med udendørs motionsredskaber på ruten.”

”Vi glæder os til at hele projektet står færdig til ca. 1.maj.”