Hjem

 

ASSELS - SILLERSLEV

 

 

 

 

Søndag den 26. marts kl. 9.30

Opstart af Petanque med rundstykker og kaffe

Alle er velkomne

 

 

Søndag 26. marts kl. 10.15 V. Assels kirke

10.15 Klokkeindvielse i Vester Assels kirke.

Børnekoret medvirker ved gudstjenesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 21. marts kl.19.00

i Borgerhuset

 

Foredrag af Nanna Exner

 

Se billederne fra

 

Motionsstien

 

og

 

Petanque-julefrokost

 

Klik på menupunktet Billeder

Billederne kan ses i stor størrelse ved dobbeltklik

 

 

Pressemeddelelse fra Assels Sillerslev beboerforening.

 

Vi har modtaget en glædelig besked om at Friluftsrådet har bevilget penge til madpakkehus i Øster Assels.

”Det glæder os. Med tilskuddet fra Friluftsrådet på 28.500,- og tilskuddet fra LDR, er det nu mulig at opføre et godt madpakkehus i forbindelse Hjerte- og motionsstien, som er ved at blive anlagt.”

Madpakkehuset skal ligge, hvor stien går ned gennem å - dalen i Øster Assels kær.. Det er et sted med ro og masser af dyre og fugleliv. Her kan egnens børn og skolebørn botanisere og spise deres madpakker, og her kan fastboende eller turister gøre et hvil og nyde den flotte natur eller en madpakke i det fri.

”Hele projektet er en del af byfornyelsen i Øster Assels. Motionsstien bliver ca. 2,5 km. Foruden madpakkehuset bliver der legeplads og 3 stationer med udendørs motionsredskaber på ruten.”

”Vi glæder os til at hele projektet står færdig til ca. 1.maj.”

Status fra Strømpehuset.

Da Strømpehusets Venner blev stiftet i juni måned 2016, trak man straks i arbejdstøjet. Først og fremmest er der søgt om flere penge ved forskellige fonde, organisationen både til byggeri og driften af huset er på plads og ikke mindst er der styr på forretningsplan og budgetter med hensyn til ansøgninger og godkendelser.

Der er lavet et koncept for sponsorater, markedsføringsstrategi, samarbejdsaftaler, og det går fint med hvervning af medlemmer. Hele konceptet med driften af Strømpehuset skal være klar, når renoveringen er færdig til sommer.

Her følger en kort resume af hvad vi har nået.

Projektet blev i november måned godkendt af kommunalbestyrelsen. Kommunens arkitekt Bjarke S. Sørensen er blevet tilknyttet projektet. Med Bjarkes erfaring er byggeriet i trygge hænder.

Efterfølgende er vi nu nået så langt i processen, at arkitekten er færdig med tegningerne til huset. I løbet af januar er vi klar til at sende projektet i udbud.

Herefter skal der søges penge fra de sidste fonde blandt andet LAG, som stiller store krav til dokumentation med mindst to tilbud på de ting der skal købes eller udføres.

Byggeriet skal efter den foreløbige tidsplan gå i gang midt i marts.

Men vi får også brug for frivillige kræfter til oprydning, nedbrydning og måske også til andet lettere håndværksarbejde.

Med hensyn til sponsorater er prisen minimum 1000 kr. For dette får man et skilt påtrykt firmalogo på en tavle i Strømpehuset og et billede af Strømpehuset påtrykt, at man støtter Strømpehuset, og som man kan hænge op på kontoret eller i forretningen. Vi er så småt i gang med at tegne sponsorater blandt virksomhederne. Alle kan tegne sponsorrater ved at henvende sig til Kjeld Bak, tlf. 22941705 e-mail stroempehuset@assels.dk

Opbygningen af hjemmesiden www.stroempehuset.dk er i fuld gang. Ved at klikke sig ind på den kan man følge med i, hvad der sker under renoveringen.

I efteråret blev der tegnet ca 60 medlemmer. Det er godt for en hel ny forening. Medlemmerne er foreningens fundament. Derfor er vi allerede i gang med at forny og tegne nye medlemmer for 2017. Som medlem af foreningen har man selvfølgelig adgang til generalforsamlingen den 7. marts kl 19,00.

Et medlemskab koster 100,- kr. for 2017. Medlemskort kan købes i Lokalbrugsen, Øster Assels eller ved at indbetale beløbet på konto reg.nr. 8122 1220005581. Husk at påføre navn, adresse og evt. e-mail.

Vi glæder os meget til at komme i gang.