Hjem

 

ASSELS - SILLERSLEV

Tirsdag den 1. august:

18.30 Dansk Slægtsforskningsforening: Besøg på tre gårde på Sydmors

- start ved Gammellund voldsted. (Der opkræves entré)

 

 

 

 

 

 

 

 

.Fredag 11. august klæ. 18.00

Brugsen: Grill-aften

 

 

 

Lørdag 26. august

Sommerfest i Vester Assels

Se billederne fra

 

 

 

Indvielsen

 

Chilispisning

 

 

 

Klik på menupunktet Billeder

Billederne kan ses i stor størrelse ved dobbeltklik

 

 

Nyt fra Strømpehuset

 

1.juli skulle Strømpehuset have stået færdig klar til brug. Desværre er projektet blevet lidt forsinket på grund af, at der blev stillet spørgsmål ved om de oprindelige vinduer skulle bevares. Der er undervejs blevet lavet en grundig rapport om vinduernes tilstand og økonomi, hvis de skulle bevares.

 

Heldigvis blev resultatet, at der skal nye vinduer i. Vinduerne bliver sat i inden sommerferien, og byggeriet kan stå færdig den 20. august, klar til udlejning.

Ellers skrider projektet godt frem, håndværkerne arbejder målrettet på at få skabt et godt resultat.

 

Under byggeriet har der været bud efter en del frivillig arbejdskraft. De har brækket gulv op, ryddet op, trukket søm ud af de synlige bjælker, osv. Deres arbejdskraft har været uvurderlig. For eksempel ville det have været for dyr at lave nye trægulve, hvis ikke frivillige havde brækket gulvene op.

 

Men vi har mange flere frivillige opgaver, der skal løses. Derfor vil vi meget gerne have flere på listen, som vi kan trække på. Tag telefonen og ring til

Steen Klærke på tlf. 61762800 eller Kjeld Bak tlf. 22941705.

 

Allerede nu tegner det sig til at blive rigtig gode forhold og vi glæder os rigtig meget til at Strømpehuset står færdig og tages i brug.

 

Strømpehusets venner

Kjeld Bak

 

Pressemeddelelse fra Assels Sillerslev beboerforening.

 

Vi har modtaget en glædelig besked om at Friluftsrådet har bevilget penge til madpakkehus i Øster Assels.

”Det glæder os. Med tilskuddet fra Friluftsrådet på 28.500,- og tilskuddet fra LDR, er det nu mulig at opføre et godt madpakkehus i forbindelse Hjerte- og motionsstien, som er ved at blive anlagt.”

Madpakkehuset skal ligge, hvor stien går ned gennem å - dalen i Øster Assels kær.. Det er et sted med ro og masser af dyre og fugleliv. Her kan egnens børn og skolebørn botanisere og spise deres madpakker, og her kan fastboende eller turister gøre et hvil og nyde den flotte natur eller en madpakke i det fri.

”Hele projektet er en del af byfornyelsen i Øster Assels. Motionsstien bliver ca. 2,5 km. Foruden madpakkehuset bliver der legeplads og 3 stationer med udendørs motionsredskaber på ruten.”

”Vi glæder os til at hele projektet står færdig til ca. 1.maj.”